Học sinh tiểu học, trung học tại huyện Côn Đảo được học trực tiếp từ 6.9

Bảng chào đón học sinh ở một trường trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ảnh: Khánh Lâm
Bảng chào đón học sinh ở một trường trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ảnh: Khánh Lâm
Bảng chào đón học sinh ở một trường trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ảnh: Khánh Lâm
Lên top