Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 với 70-80% câu hỏi ở mức độ kiến thức cơ bản:

Học sinh thấy dễ, trường đại học lo khó tuyển sinh

Mới đi học trở lại sau dịch COVID-19, thầy và trò một lớp 12 tại Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: hải nguyễn
Mới đi học trở lại sau dịch COVID-19, thầy và trò một lớp 12 tại Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: hải nguyễn
Mới đi học trở lại sau dịch COVID-19, thầy và trò một lớp 12 tại Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: hải nguyễn
Lên top