Học sinh Thái Bình đi học trở lại từ 22.11

Học sinh Thái Bình trong một tiết học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuệ Nhi
Học sinh Thái Bình trong một tiết học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuệ Nhi
Học sinh Thái Bình trong một tiết học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top