Học sinh tại vùng xanh ở tâm dịch Sơn La đi học trở lại

Tỉnh Sơn La cho phép học sinh một số trường trên địa bàn huyện Phù Yên đi học trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tỉnh Sơn La cho phép học sinh một số trường trên địa bàn huyện Phù Yên đi học trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tỉnh Sơn La cho phép học sinh một số trường trên địa bàn huyện Phù Yên đi học trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top