Học sinh Sơn La tựu trường từ ngày 16.8

Học sinh Sơn La tựu trường từ ngày 16.8. Ảnh minh họa: Tô Thế
Học sinh Sơn La tựu trường từ ngày 16.8. Ảnh minh họa: Tô Thế
Học sinh Sơn La tựu trường từ ngày 16.8. Ảnh minh họa: Tô Thế
Lên top