Học sinh Sơn La dừng đến lớp sau 2 ngày tựu trường

Học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La dừng đến trường từ ngày 18.8. Ảnh: Minh Chuyên
Học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La dừng đến trường từ ngày 18.8. Ảnh: Minh Chuyên
Học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La dừng đến trường từ ngày 18.8. Ảnh: Minh Chuyên
Lên top