Học sinh sốc vì Trường Nguyễn Tất Thành bất ngờ bổ sung tiêu chí tuyển sinh

Kỳ thi vào lớp 10 của Trường Nguyễn Tất Thành diễn ra ngày 22.7. Đến ngày 23.7, trường này thông báo thay đổi lịch tuyển sinh, đối tượng được tuyển thẳng.
Kỳ thi vào lớp 10 của Trường Nguyễn Tất Thành diễn ra ngày 22.7. Đến ngày 23.7, trường này thông báo thay đổi lịch tuyển sinh, đối tượng được tuyển thẳng.
Kỳ thi vào lớp 10 của Trường Nguyễn Tất Thành diễn ra ngày 22.7. Đến ngày 23.7, trường này thông báo thay đổi lịch tuyển sinh, đối tượng được tuyển thẳng.
Lên top