Học sinh, sinh viên có thể đi học trở lại từ đầu tháng 3

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020. Ảnh: Bộ GDĐT
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét phương án cho học sinh, sinh viên đi học lại từ tháng 3.2020. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top