Học sinh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương nghỉ học hết tháng 3

Học sinh ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục nghỉ học hết tháng 3.2021.
Học sinh ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục nghỉ học hết tháng 3.2021.
Học sinh ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục nghỉ học hết tháng 3.2021.
Lên top