Học sinh nghỉ trọn 3 tháng hè: Mừng nhưng lo!

Ủng hộ quan điểm để trẻ được nghỉ hè 3 tháng nhưng nhiều người cũng lo ngại không biết trông con, dạy con như thế nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủng hộ quan điểm để trẻ được nghỉ hè 3 tháng nhưng nhiều người cũng lo ngại không biết trông con, dạy con như thế nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủng hộ quan điểm để trẻ được nghỉ hè 3 tháng nhưng nhiều người cũng lo ngại không biết trông con, dạy con như thế nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top