Học sinh nghỉ dịch COVID-19, trường vẫn muốn phụ thu hơn 2 triệu đồng/tháng

Trường Newton và thông báo thu học phí gây xôn xao.
Trường Newton và thông báo thu học phí gây xôn xao.
Trường Newton và thông báo thu học phí gây xôn xao.
Lên top