Học sinh nghèo ở xã nông thôn mới ồ ạt xin chuyển trường

Thầy giáo Vũ Xuân Thủy – giáo viên Trường Tiểu học xã Ẳng Nưa - phụ trách điểm trường bản Tát Hẹ - bản đặc biệt khó khăn thuộc xã nông thôn mới Ẳng Nưa. Ảnh: Văn Thành Chương
Thầy giáo Vũ Xuân Thủy – giáo viên Trường Tiểu học xã Ẳng Nưa - phụ trách điểm trường bản Tát Hẹ - bản đặc biệt khó khăn thuộc xã nông thôn mới Ẳng Nưa. Ảnh: Văn Thành Chương
Thầy giáo Vũ Xuân Thủy – giáo viên Trường Tiểu học xã Ẳng Nưa - phụ trách điểm trường bản Tát Hẹ - bản đặc biệt khó khăn thuộc xã nông thôn mới Ẳng Nưa. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top