Học sinh lớp 9 ở TPHCM bắt đầu làm Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10

Thí sinh làm Phiếu đăng ký dự thi và nộp tại trường phổ thông nơi theo học lớp 9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh làm Phiếu đăng ký dự thi và nộp tại trường phổ thông nơi theo học lớp 9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh làm Phiếu đăng ký dự thi và nộp tại trường phổ thông nơi theo học lớp 9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top