Học sinh lớp 7 đến 12 ở TPHCM đi học trở lại: Lớp đi đủ, lớp vắng 1/2

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường học. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top