Học sinh lớp 2 có thể phải học xác suất, thống kê: Bộ GDĐT cần sớm giải đáp

Ngoài sách giáo khoa Toán lớp 2, nhiều sách tham khảo, nâng cao Toán lớp 2 trên thị trường cũng có những nội dung sơ khai của xác suất, thống kê.

Ảnh: D.T
Ngoài sách giáo khoa Toán lớp 2, nhiều sách tham khảo, nâng cao Toán lớp 2 trên thị trường cũng có những nội dung sơ khai của xác suất, thống kê. Ảnh: D.T
Ngoài sách giáo khoa Toán lớp 2, nhiều sách tham khảo, nâng cao Toán lớp 2 trên thị trường cũng có những nội dung sơ khai của xác suất, thống kê. Ảnh: D.T
Lên top