Học sinh lớp 12 tại Hải Phòng đến trường ôn thi từ ngày 14.6

Học sinh lớp 12 tại TP.Hải Phòng được phép quay trở lại trường ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 14.6. Ảnh: MD
Học sinh lớp 12 tại TP.Hải Phòng được phép quay trở lại trường ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 14.6. Ảnh: MD
Học sinh lớp 12 tại TP.Hải Phòng được phép quay trở lại trường ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 14.6. Ảnh: MD
Lên top