Học sinh lớp 12 ở 8 huyện, thành phố của Hải Dương đi học trở lại từ 8.3

Học sinh THPT 8 huyện, thành phố tỉnh Hải Dương được trở lại trường từ 8.3. Ảnh ĐL
Học sinh THPT 8 huyện, thành phố tỉnh Hải Dương được trở lại trường từ 8.3. Ảnh ĐL
Học sinh THPT 8 huyện, thành phố tỉnh Hải Dương được trở lại trường từ 8.3. Ảnh ĐL
Lên top