Học sinh lớp 1 tại Hà Nội học trực tuyến từ ngày 13.9

Học sinh lớp 1 học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Học sinh lớp 1 học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Học sinh lớp 1 học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Tường Vân
Lên top