Học sinh lớp 1 ở một số tỉnh thành đã bắt đầu đến trường học

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An (TP Nam Định) trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: NTCC
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An (TP Nam Định) trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: NTCC
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chu Văn An (TP Nam Định) trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: NTCC
Lên top