Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 23.8

Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần. Ảnh: DN
Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần. Ảnh: DN
Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần. Ảnh: DN
Lên top