Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ

Học sinh lớp 1,2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ trực tuyến. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh lớp 1,2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ trực tuyến. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh lớp 1,2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ trực tuyến. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top