Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Học sinh khóc nức nở khi nghe diễn thuyết về ước mơ và lòng hiếu thảo

Học sinh khóc ròng khi nghe bài diễn thuyết về lòng hiếu thảo.
Học sinh khóc ròng khi nghe bài diễn thuyết về lòng hiếu thảo.