Học sinh Hòa Vang, Đà Nẵng có thể phải tiếp tục ở nhà vì mưa ngập

Mưa lớn gây ngập tại xã Hoà Bắc sáng 17.10. Ảnh: HB
Mưa lớn gây ngập tại xã Hoà Bắc sáng 17.10. Ảnh: HB
Mưa lớn gây ngập tại xã Hoà Bắc sáng 17.10. Ảnh: HB
Lên top