Học sinh Hà Nội trải nghiệm Tết Nguyên đán để “gom yêu thương”

Học sinh Hà Nội tập gói bánh trưng để tặng người nghèo.
Học sinh Hà Nội tập gói bánh trưng để tặng người nghèo.
Học sinh Hà Nội tập gói bánh trưng để tặng người nghèo.
Lên top