Học sinh Hà Nội thi lại học kỳ toán: 70% điểm thấp vì đề tham kiến thức?

Lên top