Học sinh Hà Nội sáng tạo mô hình nhà thông minh giúp thoát nạn khi gặp cháy nổ

Nhóm của Cao Hoàng Anh đang thiết kế mô hình nhà thông minh với hệ thống cảm biến nhiệt độ chống cháy.
Nhóm của Cao Hoàng Anh đang thiết kế mô hình nhà thông minh với hệ thống cảm biến nhiệt độ chống cháy.
Nhóm của Cao Hoàng Anh đang thiết kế mô hình nhà thông minh với hệ thống cảm biến nhiệt độ chống cháy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top