Học sinh Hà Nội không phải đến trường quá sớm trong những ngày rét đậm

Học sinh Hà Nội không phải đến trường quá sớm trong những ngày rét đậm. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh Hà Nội không phải đến trường quá sớm trong những ngày rét đậm. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh Hà Nội không phải đến trường quá sớm trong những ngày rét đậm. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top