Học sinh Hà Nội giành giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi

Đoàn làm phim Việt Nam nhận giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim 
Thiếu nhi quốc tế Châu Á lần thứ 13. Ảnh: HNE
Đoàn làm phim Việt Nam nhận giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế Châu Á lần thứ 13. Ảnh: HNE
Đoàn làm phim Việt Nam nhận giải Phim xuất sắc tại Liên hoan phim Thiếu nhi quốc tế Châu Á lần thứ 13. Ảnh: HNE
Lên top