Học sinh Hà Nội được giảm bao nhiêu học phí cho năm học mới?

Hà Nội ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí cho năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Nội ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí cho năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Nội ban hành 2 nghị quyết liên quan đến giảm học phí cho năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top