Học sinh giỏi của Sơn La bức xúc vì nhiều thí sinh trong tỉnh có điểm cao bất thường

Đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.
Đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.
Đoàn công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục tiến hành rà soát, làm việc với tinh thần rất khẩn trương để làm rõ những bất thường trong điểm thi của tỉnh Sơn La.
Lên top