Học sinh, giáo viên Đà Nẵng chỉ bắt buộc đeo khẩu trang trong giờ ra chơi

Đà Nẵng không bắt buộc học sinh, giáo viên đeo khẩu trang trong lớp. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng không bắt buộc học sinh, giáo viên đeo khẩu trang trong lớp. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng không bắt buộc học sinh, giáo viên đeo khẩu trang trong lớp. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top