Học sinh, giáo viên bị xúc phạm thân thể, danh dự: Bộ GDĐT công bố đường dây nóng

Liên tiếp những vụ hành hạ học sinh, giáo viên xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Liên tiếp những vụ hành hạ học sinh, giáo viên xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Liên tiếp những vụ hành hạ học sinh, giáo viên xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận xã hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM