Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí: Việc học bù thực hiện ra sao?

Việc học sinh được nghỉ học nhiều ngày do ô nhiễm không khí có thể khiến phụ huynh gặp khó trong việc tìm người chăm sóc con. Ảnh minh họa: Văn Thắng
Việc học sinh được nghỉ học nhiều ngày do ô nhiễm không khí có thể khiến phụ huynh gặp khó trong việc tìm người chăm sóc con. Ảnh minh họa: Văn Thắng
Việc học sinh được nghỉ học nhiều ngày do ô nhiễm không khí có thể khiến phụ huynh gặp khó trong việc tìm người chăm sóc con. Ảnh minh họa: Văn Thắng
Lên top