Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí, tại sao Việt Nam chưa làm?

Hiện nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ảnh: Reuters
Hiện nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ảnh: Reuters
Hiện nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ảnh: Reuters
Lên top