Học sinh được lợi gì từ cách kiểm tra, đánh giá mới?

Nhiều giáo viên, học sinh cho rằng, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT mang lại nhiều điểm tích cực. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên, học sinh cho rằng, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT mang lại nhiều điểm tích cực. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều giáo viên, học sinh cho rằng, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT mang lại nhiều điểm tích cực. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top