Học sinh đi học trở lại: Giáo viên vừa mừng, vừa lo

Học sinh khối 12 tại Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh khối 12 tại Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh khối 12 tại Hà Nội sẽ đi học trực tiếp từ ngày 6.12. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top