Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến

Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến. Ảnh minh hoạ: TT
Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến. Ảnh minh hoạ: TT
Học sinh Đà Nẵng mắc kẹt ở các tỉnh do dịch vẫn có thể học trực tuyến. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top