Học sinh Đà Nẵng lên bán đảo Sơn Trà để "học" về đa dạng sinh học

600 học sinh Đà Nẵng thi tìm hiểu về đa dạng sinh học thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
600 học sinh Đà Nẵng thi tìm hiểu về đa dạng sinh học thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
600 học sinh Đà Nẵng thi tìm hiểu về đa dạng sinh học thành phố. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top