Học sinh cuối cấp tại TPHCM dừng đến trường từ 28.5 để phòng dịch COVID-19

Học sinh cuối cấp ở TP HCM dừng học từ 28.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh cuối cấp ở TP HCM dừng học từ 28.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh cuối cấp ở TP HCM dừng học từ 28.5. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top