Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, miễn giảm, giãn đóng học phí

Bộ GDĐT yêu cầu có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Bộ GDĐT yêu cầu có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Bộ GDĐT yêu cầu có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top