Học sinh Cần Thơ trở lại trường từ ngày 11.5, chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2

Học sinh tham gia kỳ thi phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5k của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh tham gia kỳ thi phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5k của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh tham gia kỳ thi phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5k của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân
Lên top