Học sinh Cần Thơ nghỉ học từ 10.5, dự kiến phương án kiểm tra online

Một buổi dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ trong thời điểm học sinh tạm dừng đến trường phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L
Một buổi dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ trong thời điểm học sinh tạm dừng đến trường phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L
Một buổi dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ trong thời điểm học sinh tạm dừng đến trường phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L
Lên top