Học sinh các cấp tại Thái Bình đến trường phải trở về

Học sinh tại Thái Bình tạm thời nghỉ học từ 6.5 đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa.
Học sinh tại Thái Bình tạm thời nghỉ học từ 6.5 đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa.
Học sinh tại Thái Bình tạm thời nghỉ học từ 6.5 đến khi có thông báo mới. Ảnh minh họa.
Lên top