Học sinh bỏng cồn ở Hà Nội tổn thương sâu 14% và 3 lần phẫu thuật đau đớn

Học sinh N.Q.A dự kiến phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật sau khi bị bỏng cồn tại trường học. Ảnh: HL
Học sinh N.Q.A dự kiến phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật sau khi bị bỏng cồn tại trường học. Ảnh: HL
Học sinh N.Q.A dự kiến phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật sau khi bị bỏng cồn tại trường học. Ảnh: HL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM