Học sinh Bình Dương tựu trường từ 1.9 và sẽ học online 2 tháng đầu

Học sinh tỉnh Bình Dương sẽ học tập online từ đầu năm học thay vì đến trường như hằng năm. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh tỉnh Bình Dương sẽ học tập online từ đầu năm học thay vì đến trường như hằng năm. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh tỉnh Bình Dương sẽ học tập online từ đầu năm học thay vì đến trường như hằng năm. Ảnh: Đình Trọng
Lên top