Học sinh bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước lau bảng: Kém ăn, người gầy rộc

Gia đình cho biết, đầu tuần tới sẽ đưa cháu Ph.A lên Hà Nội kiểm tra sức khỏe sau hình phạt phải uống nước bẩn.
Gia đình cho biết, đầu tuần tới sẽ đưa cháu Ph.A lên Hà Nội kiểm tra sức khỏe sau hình phạt phải uống nước bẩn.
Gia đình cho biết, đầu tuần tới sẽ đưa cháu Ph.A lên Hà Nội kiểm tra sức khỏe sau hình phạt phải uống nước bẩn.
Lên top