Học sinh bậc THCS ở TPHCM chính thức được giảm học phí vào học kỳ 2

Học sinh bậc THCS ở TPHCM chính thức được giảm học phí từ học lỳ 2 năm học 2019.
Học sinh bậc THCS ở TPHCM chính thức được giảm học phí từ học lỳ 2 năm học 2019.
Học sinh bậc THCS ở TPHCM chính thức được giảm học phí từ học lỳ 2 năm học 2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top