Học sinh 3 trường ở Huế được Đại học Quốc gia TPHCM tuyển thẳng

Học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học là 1 trong 3 trường ở Huế được Đại học quốc gia TPHCM tuyển thẳng. Ảnh: P.Đạt
Học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học là 1 trong 3 trường ở Huế được Đại học quốc gia TPHCM tuyển thẳng. Ảnh: P.Đạt
Học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học là 1 trong 3 trường ở Huế được Đại học quốc gia TPHCM tuyển thẳng. Ảnh: P.Đạt
Lên top