Học sinh 150 trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM

Học sinh tại 150 trường THPT có thành tích học tập tốt sẽ được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh tại 150 trường THPT có thành tích học tập tốt sẽ được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh tại 150 trường THPT có thành tích học tập tốt sẽ được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top