Học phí Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất 60 triệu đồng

Năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương xét tuyển theo 5 phương thức. Ảnh: ĐH Ngoại thương.
Năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương xét tuyển theo 5 phương thức. Ảnh: ĐH Ngoại thương.
Năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương xét tuyển theo 5 phương thức. Ảnh: ĐH Ngoại thương.
Lên top